Pieczątka firmowa

  • jest jedną z najważniejszych rzeczy, które identyfikują firmę
  • stemple tego typu są zasadniczo większe od imiennej
  • w zależności od wybranego rozmiaru, pieczątki firmowe mogą zawierać różną ilość informacji
  • warto na niej umieścić wszystkie dane kontaktowe, które pozwolą na łatwą identyfikację przedsiębiorcy (przede wszystkim takie informacje jak nazwa firmy, adres jej siedziby, telefon, NIP czy REGON)