Broszury w oprawie zeszytowej
-okładka kreda 250g
-środek kreda 150g
-druk kolorowy, dwustronny